Mirësevini

                                               Dr. Ilirjan Lipi<br />

 

                             Departameni i Administrim Biznesit

                                      Fakulteti Ekonomik